Сторінки

середа, 28 грудня 2011 р.

Бизнес "еліта" України

Бізнесмени, найбільш часто фігурують у ЗМІ, як правило, є політиками і по суті, і в очах населенняЗ гадки в ЗМІ про «бізнесменів у владі» або про «бізнес і чиновників» для України далеко не новинка. Власники своїх бізнес-імперій ні перший рік сидять у кріслах членів Кабміну, а також мають мандати народних депутатів. При цьому причетність людини від бізнесу до діючої влади безпосередньо впливає на ступінь його впізнаваності в суспільстві.

«Коментарі» склали рейтинг найбільш згадуваних у ЗМІ бізнесменів і ризикнули зробити висновок - приналежність підприємця до влади (і як показав рейтинг - особливо до центральної виконавчої її гілки) збільшує кількість згадок про нього в пресі. При цьому, в сьогоднішніх українських реаліях - згадок далеко не втішного характеру.
Зокрема, першу трійку лідерів займають Сергій Тігіпко (група «ТАС» / Мінсоцполітики), Борис Колесников («Конті» і ряд ін активів / Мініфраструктури), а також брати Андрій і Сергій Клюєви (корпорація «Укрпідшипник» / Мінекономрозвитку, ВР) Очевидно, що ступінь їх згадуваності (дивіться таблицю в кінці тексту) безпосередньо залежить від їх положення в уряді.
Так, Тігіпко стабільно асоціюється у суспільстві з Пенсійної реформою, яка викликала критику ані трохи не меншу, ніж податкові новації чинної влади. Ставлення Колесникова до кондитерського бізнесу «Конті», безумовно, йде своєрідним Беком до нескінченного потоку новинному про величезні витрати в рамках підготовки до проведення в країні футбольного чемпіонату Євро-2012. А Сергій Клюєв гарантовано віддає пальму першості по цитованості своєму старшому братові, - Андрію, - якого знають не як співвласника корпорації «Укрпідшипник», а швидше як першого віце-прем'єра, відповідального за проведення реформ і робить заяви про економічний курс країни.
На цьому тлі реальні лідери ринку злиттів і поглинань в 2011 році Ринат Ахметов (СКМ) і Дмитро Фірташ (Group DF) по згадуваності в пресі поступаються першій трійці-лідерів.При цьому, займаючи 4-е і 6-е місця в рейтингу «Коментарів» відповідно, їхнього стану на порядок вище.
А, скажімо, брати Григорій та Ігор Суркіси зайняли в рейтингу «Коментарів» 5-е місце далеко не завдяки своїй популярності в якості бізнесменів, а популярності і згадуваності їхнього головного активу - столичного ФК «Динамо». До речі, цікаво, що власник харківського ФК «Металіст» Олександр Ярославський зайняв в рейтингу 7-е місце, програвши Суркісам дві позиції - в повній відповідності з розташуванням клубів «Динамо» і «Металіст» у турнірній таблиці української Прем'єр-ліги.
Ще один цікавий момент, відображений в рейтингу - це присутність у ньому Юрія Іванющенка та Олександра Януковича (12-е і 14-е місця відповідно). Народний депутат і старший син чинного Президента за станом на початку 2010 року навряд чи взагалі потрапили б в подібний рейтинг. Однак з приходом до влади Партії Регіонів (і з подальшим зростанням впливу саме так званої «сім'ї») ці дві людини стали все частіше і частіше миготіти у вітчизняних ЗМІ. І, що показово, все більше в негативному світлі.
Таким чином, попадання бізнесменів у владу гарантує збільшення їх цитованості або згадуваності в ЗМІ. Інший, і може бути більш важливий момент - кількість згадок про бізнесменів у владі ніяк не корелюється з їх станом, або із сумарною вартістю активів.Та й значення підконтрольних першим трьом фігурантам нашого рейтингу бізнес-імперій навряд чи можна назвати визначальним для розвитку економіки країни.Населення ж стабільно сприймає їх, в першу чергу, як політиків, ніж як бізнесменів.(переклад с російської Гугля)

Таблиця і розрахунки: «Коментарі»Бизнесмены, наиболее часто фигурирующие в СМИ, как правило, являются политиками и по сути, и в глазах населения

Упоминания в СМИ о «бизнесменах во власти» либо о «бизнесе чиновников» для Украины далеко не новинка. Владельцы своих бизнес-империй ни первый год сидят в креслах членов Кабмина, а также имеют мандаты народных депутатов. При этом сопричастность человека от бизнеса к действующей власти напрямую влияет на степень его узнаваемости в обществе.
«Комментарии» составили рейтинг самых упоминаемых в СМИ бизнесменов и рискнули сделать вывод – принадлежность предпринимателя к власти (и как показал рейтинг – особенно к центральной исполнительной ее ветви) увеличивает количество упоминаний о нем в прессе. При этом, в сегодняшних украинских реалиях – упоминаний далеко не лестного характера.
В частности, первую тройку лидеров занимают Сергей Тигипко (группа «ТАС»/Минсоцполитики), Борис Колесников («Конти» и ряд пр. активов/Минифраструктуры), а также братья Андрей и Сергей Клюевы (корпорация «Укрподшипник»/Минэкономразвития, ВР). Очевидно, что степень их упоминаемости (смотрите таблицу в конце текста) напрямую зависит от их положения в правительстве.
Так, Тигипко стабильно ассоциируется в обществе с Пенсионной реформой, которая вызвала критику ни чуть не меньшую, чем налоговые новации действующей власти. Отношение Колесникова к кондитерскому бизнесу «Конти», безусловно, идет своеобразным бэком к нескончаемому новостному потоку об огромных тратах в рамках подготовки к проведению в стране футбольного чемпионата Евро-2012. А Сергей Клюев гарантированно отдает пальму первенства по цитируемости своему старшему брату, – Андрею, – которого знают не как совладельца корпорации «Укрподшипник», а скорее как первого вице-премьера, отвечающего за проведение реформ и делающего заявления об экономическом курсе страны.
На этом фоне реальные лидеры рынка слияний и поглощений в 2011 году Ринат Ахметов (СКМ) и Дмитрий Фирташ (Group DF) по упоминаемости в прессе уступают первой тройке-лидеров. При этом, занимая 4-е и 6-е места в рейтинге «Комментариев» соответственно, их состояния на порядок выше.
А, скажем, братья Григорий и Игорь Суркисы заняли в рейтинге «Комментариев» 5-е место далеко не благодаря своей известности в качестве бизнесменов, а известности и упоминаемости их главного актива – столичного ФК «Динамо». К слову, интересно, что владелец харьковского ФК «Металлист» Александр Ярославский занял в рейтинге 7-е место, проиграв Суркисам две позиции – в полном соответствии с расположением клубов «Динамо» и «Металлист» в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.
Еще один любопытный момент, отображенный в рейтинге – это присутствие в нем Юрия Иванющенко и Александра Януковича (12-е и 14-е места соответственно). Народный депутат и старший сын действующего Президента по состоянию на начале 2010 года вряд ли вообще попали бы в подобный рейтинг. Однако с приходом к власти Партии Регионов (и с дальнейшим ростом влияния именно так называемой «семьи») эти два человека стали все чаще и чаще мелькать в отечественных СМИ. И, что показательно, все больше в негативном свете.
Таким образом, попадание бизнесменов во власть гарантирует увеличение их цитируемости либо упоминаемости в СМИ. Другой, и может быть более важный момент – количество упоминаний о бизнесменах во власти никак не коррелируется с их состоянием, или с суммарной стоимостью активов. Да и значение подконтрольных первым трем фигурантам нашего рейтинга бизнес-империй вряд ли можно назвать определяющим для развития экономики страны. Население же стабильно воспринимает их, в первую очередь, как политиков, нежели как бизнесменов.
Таблица и расчеты: «Комментарии»http://news.mail.ru/inworld/ukraina/economics/7712695/

Немає коментарів:

Дописати коментар