Сторінки

середа, 26 лютого 2014 р.

Народний план розбудови Української ДержавиСучасний стан
--------------------------------------
 • Україна станом на 2014 рік - все ще окупована територія, керована ворожою олігархічно-кримінальною владою, сила якої тримається на "інфраструктурі брехні" і "інфраструктурі терору", а також на сплячці розуму і совісті все меншої, але ще великої частини населення України
 • Україна станом на 2014 рік - все ще системно знищуваний і самознищуваний життєвий простір - ментально, демографічно, екологічно, економічно, культурно, політично і т.ін.
 • Україна станом на 2014 рік - настільки тотально викривлене і поруйноване утворення, що має сенс лише повна перебудова всіх систем життєдіяльності країни на основі прийнятої народом програми докорінних перетворень
 • Україна станом на 2014 рік - країна, що активно просинається, героїчні сини і доньки якої довели всьому світу, що прагнуть докорінних змін, що вміють виявляти дива самоорганізації, що готові на будь-яку самопожертву заради свободи
 • Україна станом на 2014 рік - свідомо чи не свідомо, але нова-стара влада нещодавніх “опозиціонерів” не презентувала народу жодного плану докорінних перетворень України після перемоги Революції, не розпочала жодного всенародного обговорення такого плану, обмежившись абстракціями про угоду з ЄС та займаючись лише активним розподілом посад і змовами з формально скинутою владою “регіоналів”

Оскільки успіх Революції неможливий без Плану Революційних Перетворень і задля спрямування дій народу у відповідному напрямку ми пропонуємо вельмишановній українській громаді наступний Революційний План Розбудови України. А також просимо громаду долучитися до вдосконалення цього плану, не вагаючись надсилати нам будь-які зауваження та ідеї.

Головна мета
--------------------------------------
Злам поточної олігархічно-кримінальної моделі країни і становлення людино-орієнтованої моделі країни з дієвим народовладдям і вільним ринковим господарством

Першочергові умови успіху Української Революції
--------------------------------------
 • Жодні реальні зміни неможливі в рамках поточної системи координат, яка була створена виключно для збереження існуючого становища в Україні. Будь-які ігрища у вибори і реформи без докорінних змін правил гри не мають жодного сенсу, бо призведуть лише до бескінечного відтворення ситуації, вигідної лише правлячій олігархічно-кримінальній владі. Перемогти і врятувати країну можна лише граючи за власними правилами поза існуючою системою координат. Тому навіть щирі спроби здійснити перетворення у країні шляхом зміни більшості поточної Верховної Ради, створення нового Уряду та ін. подібні речі в межах поточної системи влади не будуть мати жодного суттєвого результату. Лише революційна перебудова системи:
  • Докорінна зміна правил гри
  • Докорінна зміна виконавців
  • Невідворотність відповідальності за власні вчинки
 • Лише широке єднання усіх верств населення усіх вікових категорій з усіх куточків України, що розмовляють будь-якими мовами, дозволить успішно здійснити Революцію і вберегти Єдину Україну. Прогресивні студенти, підприємці, громадські активісти не зможуть здійснити Революцію поодинці. Тому жодної зневаги до шахтаря, вчителя, селянина і т.ін. Допоможіть кожній людині з Криму чи Донбасу зрозуміти мету боротьби, цілі Революції, особистий виграш після перемоги народу. В єдності наша сила. Тому більше інформації для кожного, хто вагається. Тезисно, дохідливо, переконливо, зрозумілими простій людині словами з першочерговим акцентом на соціальних питаннях. Тобто суспільне порозуміння і єднання має базуватись на:
  • Ненав’язуванні одній частині української громади духовних цінностей іншої - після перемоги революції і здійснення перетворень світосприйняття дуже багатьох докорінно зміниться природнім шляхом
  • Боротьбі за нову країну під об’єднуючими гаслами і з об’єднуючим баченням необхідних змін, але доброзичливе сприйняття тих, хто бореться за спільну кінцеву мету під власними гаслами

Державне управління
--------------------------------------
 • Дієве народовладдя:
  • Скорочення кількості (укрупнення) областей в  ~3 рази і позбавлення їх всіх ключових повноважень на користь районів і міст прирівняних до них (умовно - “кінцева територіальна громада”, КТГ); новоутворені області виконують лише культурно-представницькі функції як данина історії
  • Ліквідація обласних і районних державних адміністрацій
  • КТГ отримують ключові важелі управління на територіях місцевих громад (включаючи обрання і контроль над суддями і правоохоронцями), що наближує владу і контроль над нею до громадянина, унеможливлює концентрацію влади чиновників на великих територіях, знижує ризики сепаратизму, вберігає кінцеві громади від надмірного впливу якості центрального державного управління
  • Бюджетний федералізм на рівні КТГ, що забезпечує використання доходів на місці їх отримання і унеможливлює зловживання у розподілені державних трансфертів
  • Держава керує монетарною політикою, зовнішньою політикою, військом, державними стандартами, енергетичною політикою, державною інфраструктурою, транспортною інфраструктурою, реагуванням на надзвичайні ситуації, визначає напрямки розвитку державних інститутів, соціальних і господарських трансформацій
  • Мажоритарна система виборів до рад КТГ і можливість громадян відкликати своїх депутатів
 • Ефективні соціальні ліфти в державному управлінні - дієва система відбору і просування найдостойніших (за досвідом, освітою і особистими якостями) громадян через публічні конкурси і публічне обгрунтування вибору переможця; право брати участь у конкурсах для іноземних фахівців
 • Найвищий орган народного контролю над державною владою за участі найповажніших українців - "Рада Мудреців" (РМ):
  • не менше 200 і не більше 500 найвизначніших вчених, підприємців, військових, митців, спортсменів, громадських діячів та ін., які є безумовними моральними авторитетами і фахівцями і погоджуються працювати в РМ на громадських засадах
  • орган на постійній основі отримує звітування влади про здобутки і невдачі за попередній період і чіткі плани на майбутнє
  • орган є вповноваженим при потребі розпочинати громадьскі обговорення спірних питань і блокувати рішення політиків
  • ротація учасників кожні два роки із забороною брати участь в РМ більше одного разу поспіль
  • вибір учасників РМ здійснюється на наступних засадах:
   • вищі навчальні заклади, профспілки, мистецькі колективи, громадські об’єднання, бізнес-групи, фахові об’єднання та ін. пропонують своїх кандидатів
   • представники Президента і Верховної Ради погоджують остаточний склад РМ шляхом публічного обговорення запропонованого списку кандидатів
 • Парламентсько-президентська республіка
 • Пропорційна система виборів до Верховної Ради з врахуванням:
  • Зниження прохідного бар’єру до 1%
  • Відкритих списків
  • Доступу до виборів будь-яких об’єднань громадян, що можуть надати 100 000 підписів прихильників і програму дій, мають щонайменше 20 кандидатів і громадське фінансування
  • Люстрації всіх кандидатів
  • Скорочення кількості депутатів до 400 осіб
  • Права бути обраним не більше 2 разів
  • Відміни недоторканості
  • Принципової відмінності формування державної і місцевих рад задля посилення інтеграційних процесів в державі
 • Забезпечення реальної незалежності гілок влади
 • Забезпечення дієвої взаємодії гілок влади на основі конституційної реформи
 • Претенденти на державні посади високого рангу мусять надавати українській громаді чітке бачення своїх подальших дій с часовими і якісними маркерами досягнення задуманого; у випадку недосягнення результату або негідної поведінки посадовець позбавляється посади відповідно до переробленого Кодексу державного службовця
 • Вдосконалення і значне посилення юридичного значення Кодексу державного службовця, який регламентує правила поведінки державних осіб (що обираються і що призначаються) і відповідальність за порушення цих правил
 • Створення потужного аналітичного центру з прогнозування і моделювання викликів перед державою, соціальних реакцій на внутрішні і зовнішні зміни, перспектвних напрямків розвитку державних інститутів, соціальних і господарських трансформацій

Державний максималізм
--------------------------------------
"Стабільність" є згубною для України і слугує лише виправданню і консервації поточної руйнівної дійсності. Тільки приціл на найвищі досягнення і лідируючі позиції дозволить завершити поточний період занепаду:
 • Максималізм в розвитку України:
  • Прагнення економічного розквіту і міці, а не виживання
  • Прагнення політичної міці української держави і поширення її впливу через "м'яку силу"
  • Позиція світового новатора, а не аутсайдера, - щонайменше в обраних найперспективніших напрямках
  • Першочерговий захист виключно українських інтересів, а не інтересів інших країн
  • Лідируючі позиції зі свободи підприємництва, громадських свобод, екологічних стандартів життя, вільного доступу до інформації, прозорості і дієвості органів влади, мінімізації бюрократичних процедур, дієвості систем освіти і охорони здоров'я і т.ін.
 • Максималізм в розвитку Українця:
  • Українець має бути вільним, здоровим, освіченим, амбіційним, патріотичним, ініціативним громадянином
  • Злам тренду суспільної і особистісної деградації і становлення тренду суспільного і особистісного розвитку, системне сприяння особистісному зростанню і самореалізації українця

Очищення
--------------------------------------
Очищення важкохворого українського суспільства неможливе без:
 • Першочергових реформ:
  • Реформи судочинства:
   • скорочення персоналу
   • люстрація
   • обраність і підконтрольність місцевим громадам
   • впровадження суду присяжних
   • здійснення спеціалізації судей першої інстанції
   • спрощення процедур набору кандидатів у судді, першочерговість чудового знання відповідної галузі права
   • єдиний автоматизований реєстр судових рішень з загальним інтернет-доступом
   • пожиттєве звільнення з займаної посади після встановленої кількості помилкових рішень
  • Реформи органів правопорядку:
   • суттєве скорочення персоналу
   • люстрація
   • обраність і підконтрольність місцевим громадам
   • особлива суворість покарань за правопорушення
   • відміна обов’язкової військової підготовки для кандидатів у правоохоронці
   • оцінка психологічної і інтелектуальної придатності
   • дієва система внутрішнього аудиту непідпорядкована органам правопорядку
  • Адміністративної реформи:
   • суттєве скорочення персоналу, в т.ч. укрупнення областей в ~3 рази зі зменшенням кількості обласних чиновників щонайменше в ~3 рази
   • люстрація
   • бюджетний федералізм на рівні КТГ, що забезпечить використання доходів на місці їх отримання і унеможливить зловживання у розподілені державних трансфертів
   • ліквідація обласних і районних державних адміністрацій
 • Блоку економічних перетворень:
  • Повернення державі (за рішенням суду) власності отриманої злочинним шляхом - без надмірностей у вигляді масового руйнівного переділу власності; якщо олігархи дбають про свої виробничі та інші компанії, сплачують податки в Україні у повному обсязі, інвестують в українське господарство, визнають загальні правила гри без жодних пільг і їх особливого статусу, їм гарантується мирне співіснування з українським народом
  • Суцільна перебудова контролюючих органів з їх суттєвим скороченням і заміною автоматизованими системами контролю і здійснення формальних процедур
  • Дієва антимонопольна політика з першочерговим розділенням держмонополій
  • Припинення схем втечі від оподаткування через офшори - не лише заборонами, але й створенням комфортних умов для деофшоризації бізнесу
  • Реформування митниці, встановлення часового обмеження на здійснення митних процедур, зниження мит на товари, що першочергово потрібні для реформування господарства, підвищення мит на горілчані і тютюнові вироби, а також товари, що виробляються в Україні у достатньому обсязі
  • Забезпечення недоторканості прав власності отриманих чесним шляхом. Позбавлення права власності можливе лише за рішенням суду, але подібні судові розгляди мають бути не просто публічними, а особливо пильно відслідковуваними
  • Земля як елемент життєвого середовища не може бути об'єктом купівлі-продажу, крім встановленного ліміту для громадян України для житлового будівництва; всі інші земельні питання регулюються через механізми землекористування
  • Встановлення верхнього ліміту землекористування для сільського господарства (с\г) у 1000 га на одне господарство, сприяння створенню кооперативів господарств і забезпеченню господарств засобами виробництва, розформування поточних латифундій, що монополізували с\г
  • Побудова дієвого середовища для вільного і заохочуваного підприємництва
  • Ставка на найперспективніші напрямки господарства: IT, с\г, енергетика та ін.
  • Економічний націоналізм - наступ українських економічних інтересів, захист українського економічного простору, державна підтримка українського бізнесу незалежно від форми власності чи політичних уподобань власників
  • Стимулююче оподаткування (модель якого буде визначена в результаті народного обговорення), що фінансує соціальні програми за рахунок бізнесів, якісне і кількісне зростання яких повсякчас стимулює. Поступове зниження податкового навантаження згідно чіткого і широко висвітленого плану. Суттєве зменшення кількості податків і зборів.
  • Енергетична незалежність на основі форсування енергозберігання, впровадження альтернативної енергетики, диверсифікації джерел енергопостачання, повернення державі всіх енергогенеруючих і енергорозподільчих компаній
  • Економічна багатовекторність - Україна отримує вигоду у будь-якій частині світу заради держави і народу
  • Ставка на розвинену мережу малих і середніх населених пунктів (10-300 тис.чол.) як основу стійкості і здоров'я української громади
  • Старт масштабних інфраструктурних проектів
  • Боротьба з посередницькими схемами - в першу чергу в с\г задля збільшення прибутків безпосередніх виробників
  • Стимулювання створення замкнених виробничих ланцюгів, логістичних центрів, центрів інформаційної підтримки підприємців та ін.
 • Блоку адміністративних заходів:
  • Жорстока боротьба з корупцією - чим вище посада, тим вищою має бути міра покарання за посадові злочини
  • Люстрація чиновників, судей, працівників прокуратури і міліції - спочатку найвищого ешелону з подальшим загальним охопленням
  • Суцільна зміна (звільнення без вислуги років) правлячої верхівки в усіх органах влади і прихід нових людей на конкурсній і прозорій основі. Середній і нижній рівні чиновників, судей, прокурорів, міліції і т.ін. повинні прийняти нові правила життя країни, встановлені народом, і показати свою дієвість у перебудові держави.
  • Зведення до необхідного мінімуму адміністративних бар'єрів і процедур - суспільство не повинно бути заручником нагромадження зайвих процедур. Процедури повинні бути лише там, де вони спряють значному підвищенню дієвості вирішення важливих завдань.
  • Механізми безпосереднього нагляду і контролю громад над місцевими органами правопорядку, судочинства і державного управління
  • Заборона ПР і КПУ як деструктивних політичних сил, що свідомо призвели до занепаду України, зрадили національним інтересам і вивели Україну на межу громадянської війни
  • Визнання злочинної діяльності чи прикриття такої діяльності посадовою особою державною зрадою з відповідним покаранням
  • Значні досягнення в роботі посадової особи повинні винагороджуватись швидким кар’єрним зростанням, суттєвим збільшенням оплати праці і суспільною шаною
  • Пошук, знаходження і показове жорстоке покарання усіх винних у злочинах проти українського народу - в першу чергу винних у вбивствах, викраденнях, катуваннях, каліцтвах, знищенні майна, створенні бандитських угруповань
  • Перегляд кримінальних справ і судових вироків, де є щонайменша підозра на вчинену несправедливість
  • Відміна всіх державних нагород і почесних звань, виданих за часів незалежності України, як таких, що себе повністю дискредитували; визначення нових державних нагород і почесних звань і жорсткий контроль за їх наданням
  • Надання ліцензій на використання і видобуток будь-яких природних ресурсів лише з дозволу громади, що знаходиться на даній території; перегляд всіх вже наданих ліцензій

Фінансова база революційних реформ
--------------------------------------
 • Щорічно злочинцями при владі розкрадається величезна частина фінансування держзакупівель. Припинення розкрадання вже тільки цієї частини бюджету дозволяє отримати вагоме фінансування соціальних програм і завдань реформування господарства. Звичайно, розкрадання повинно бути жорстко зупинено у всіх частинах державного і місцевих бюджетів.
 • Повне зупинення закупівель чиновниками нових авто, дорогих меблів та ін.
 • Повний розпродаж раніше куплених чиновниками авто цінової категорії вище за середню, дорогих меблів, палаців та ін.
 • Відміна усіх без винятку пільг для чиновників, суддів, прокурорів, міліції
 • Повернення державі незаконно захопленої рухомої і нерухомої власності - за рішеннями очищених від корупції судів
 • Суттєве скорочення кількості чиновників, працівників МВД, судів, прокуратури
 • Суттєве  зменшення гіпертрафовано великих пенсій і заробітньої платні  (де роботодавцем є держава) на основі встановлення граничних коефіціентів розбіжності нижнього і верхнього рівнів пенсій і заробітньої платні
 • Зменшення видатків бюджету у всіх інших можливих напрямках за винятком соціального захисту, освіти, медицини і фінансування першочергових реформ
 • Всебічне сприяння прямим зовнішнім інвестиціям
 • Фінансові покарання за нетяжкі злочини замість ув'язнення; в окремих випадках - великі фінансові покарання для корупціонерів замість ув'язнення з довічним позбавленням права займати державні посади.

Інформаційні системи підтримки народовладдя
--------------------------------------
 • Автоматизована система онлайн-голосування з використанням єдиного документу, що ідентифікує громадянина
 • Автоматизована система підтримки законодавчої і будь-якої іншої ініціативи громадянина - громадянин відкрито реєструє у загальнодоступній базі даних з інтернет-доступом власну законодавчу ініціативу, будь-яку ідею з поліпшення будь-чого, зауваження чи скаргу, після чого питання публічно вивчається, обговорюється і практично втілюється відповідальними чиновниками, що забезпечує втілення інтелектуального потенціалу нації і постійний зворотній зв’язок між владою і народом
 • Автоматизована система забезпечення прозорості особистих доходів і витрат посадових осіб та їх рідних - доходи і витрати доступні для огляду кожним громадянином через відкриту базу даних з інтернет-доступом; витрати понад ліміт автоматично вмикають механізм розголосу такої інформації і розслідування ситуації органами правопорядку
 • Автоматизовані системи надання державних і комунальних послуг - від онлайн-виклику сантехника - до онлайн-реєстрації підприємства і т.ін.
 • Відкритий кадастр прав власності на підприємства, на землю, інше нерухоме майно - через відкриту базу даних з інтернет-доступом
 • Автоматизована система забезпечення прозорості дій чиновників через обов'язкове оприлюднення всіх рішень (з кадрових питань, щодо держзакупівель і т.ін.) і обгрунтувань для них у відкритій базі даних з інтернет-доступом
 • Автоматизована система забезпечення прозорості бюджетів всіх рівнів - доходи і видатки бюджетів всіх рівнів і всіх бюджетних установ і вся звітність доступні через відкриту базу даних з інтернет-доступом

Соціальна політика
--------------------------------------
 • Відміна усіх без винятку пільг для чиновників, суддів, прокурорів, міліції
 • Встановлення граничного коефіціенту розбіжності нижнього і верхнього рівнів оплати праці у всіх сферах (в першу чергу - де роботодавцем є держава) задля запобіганню поточних неприпустимо великих розбижностей між ними
 • Встановлення граничного коефіціенту розбіжності нижнього і верхнього рівнів пенсійного забезпечення задля запобіганню поточних неприпустимо великих розбіжностей між ними
 • Відтворення системи незалежних профспілок як першої і надійної лінії захисту працівників
 • Добровільний поступовий перехід від солідарної до накопичувальної пенсійної системи
 • Всебічне стимулювання масового малоповерхового житлового будівництва з автономними системами життєзабезпечення з метою не лише забезпечення громадян власним житлом і посилення енергозбереження, але і припинення порочної практики антилюдяного суцільного скупчення людей у багатоповерхових мурашниках
 • Всебічне сприяння самозайнятості громадян
 • Особливе піклування громад про сиріт, інвалідів І групи незалежно від причин інвалідності і матерів-одиначок
 • Визначення обгрунтованого прожиткового мінімуму і базування на ньому всіх соціальних розрахунків
 • Жорстке припинення будь-яких обмежень на працевлаштування, що не пов’язані з досвідом і кваліфікацією
 • Суттєве скорочення обмежень на продаж громадянам вогнепальної зброї - задля особистого захисту і зменшення бажання будь-якої влади брутально порушувати права громадян (безумовні фактори, що враховуються для прийняття рішення про припустимість продажу зброї певній особі - вік, психічний стан, кримінальне минуле)
 • Здійснення заходів щодо підтримки повернення українців, що мешкаюсть в інших країнах і бажають повернутись
 • Сприяння утворенню єдиної помісної української православної церкви з одночасним забезпеченням рівності прав всіх релігійних громад
 • Заборона на примусове залучення громадян до будь-яких політичних та інших акцій і жорсткі санкції за порушення даної заборони
 • Системна пропаганда цінності освіти, широкого світогляду, людяності, здорового способу життя, чесності, ініціативності, патріотизму, працелюбності, допитливості та інших чеснот

Охорона здоров'я
--------------------------------------
 • Загальнодоступна некомерційна медицина за найвищими світовими стандартами із залученням платних послуг приватних закладів охорони здоров'я та використанням послуг страхових компаній, посилення профілактичного напрямку медицини, запобігання та рання діагностика небезпечних хвороб
 • Перехід на страхову медицину поряд з функціонуванням державних закладів охорони здоров'я
 • Здоровий спосіб життя українців повинен повсякчас пропагуватись ЗМІ, кінематографом, закладами освіти і т.ін.

Освіта
--------------------------------------
 • Загальна безкоштовна середня освіта, що орієнтується на розкриття здібностей дитини, вчить аналізувати і прймати самостійні рішення
 • Відродження системи професійно-технічного навчання на основі врахування реальних потреб господарства країни
 • Радикальне реформування вищої освіти - скорочення кількості і об'єднання вищих державних навчальних закладів з метою створення системи потужних університетів, що орієнтуються на поточні і перспективні напрямки розвитку господарства країни
 • Відокремлення релігії від освіти

Духовні цінності
--------------------------------------
 • Україна - єдина у світі система збереження, підтримки і розвитку української нації, що піклується про всіх своїх синів і дочок незалежно від етнічного походження чи мови спілкування
 • Українець - носій української ментальності, культури і традицій незалежно від етнічного походження чи мови спілкування
 • Українські мова і культура - безумовні цінності і пріоритети української громади, яка водночас поважає інші мови і культури
 • Українська історія - історія великих перемог і здобутків і тільки потім - великих трагедій і випробувань
 • Особистості і події української історії повинні оцінюватися з точки зору їх позитивного чи негативного впливу на українську державу і суспільство
 • Громадяни України будь-якого походження є рівноправними і рівноцінними членами української громади за умови прийняття українських цінностей
 • Україна здійснює дієві заходи щодо відродження української мови і культури, підвищення суспільного рівня культури
 • Українці мають відчути себе відповідальними за долю своєї країни як свого великого дому, в якому не смітять, яких облаштовують, який захищають і яким керують
 • Українці мають право на збройний спротив владі у випадку системного порушення нею прав і свобод громадян, недослухання до попереджувальних мирних акцій спротиву, використання силових методів проти мирних акцій протесту
 • Права і свободи людини є пріоритетними по відношенню до законів, які мають створюватись з врахуванням цього базового принципу
 • Висока державна посада - честь віддати свої сили, знання і уміння на користь української громади, а не засіб збагачення
 • Посадові особи високого рангу повинні мати наступні особисті якості, які мають бути затребуваними громадянами:
  • Патріотизм
  • Інтелект
  • Воля
  • Принциповість
  • Лідерство
  • Ініціативність
  • Здатність ставити загальне над власним
 • Українець гордий за свою країну, за своїх пращурів і за сучасні здобутки держави
 • Українець - головна цінність держави, тому будь-яке марнотратство чиновників, купівля ними предметів роскошу, будь-яке нецільове використання державних коштів вважається державною зрадою і карається відповідним чином. Доки не забезпечено лікування останньої української дитини, яка цього потребує, не відремонтована остання дорога, не врятована остання пам'ятка архітектури, що руйнується, купівля дорого авто, будівництво спецсанаторія для чиновників і будь-яка інша подібна дія є державною зрадою з відповідним покаранням.
 • Україна підтримує розвиток української нації, прагне до збільшення людського капіталу країни
 • Українець всебічно захищений своєю державою, а у відповідь є законослухняним, працелюбним, ініціативним, патріотичним громадянином

Зовнішня політика
--------------------------------------
 • Побудова власного центру сили в Балтійсько-Чорноморському регіоні по осі Польща-Литва-Білорусь-Україна-Грузія-Туреччина задля посилення власної суб’єктності
 • Принагідне повернення етнічних українських земель до України: добровільна реінтеграція Придністров’я та ін.
 • Глобальне партнерство - пошук вигідних для України взаємодій в будь-якому куточку світу
 • Співробітництво з НАТО і ЄС задля ефективної модернизації армії і господарства та зменшення зовнішніх загроз
 • Асоціація з ЄС лише на вигідних Україні умовах
 • Будівництво зовнішньої політики на розумінні, що по відношенню до України є лише практичний інтерес з боку ЄС, США, РФ, КНР та інших гравців і жодної безоглядної допомоги лише заради прав людини чи демократичних реформ не буде - виходячи з цього, на початковому етапі необхідно створити атмосферу всебічного політико-економічного сприяння (гарантування здійснення вже існуючих контрактів, пропонування нових вигідних взаємодій і т.ін.) найбільш потрібним Україні зовнішнім гравцям - це дасть змогу отримати лояльність до нової української влади і її реформ ззовні, що є вкрай необхідним для кінцевого успіху

Військо
--------------------------------------
 • Постійна, професійна, добре підготовлена армія швидкого реагування на будь-які загрози
 • Всі чоловіки країни (стан здоров’я яких відповідає встановленим нормам, а також жінки за власним бажанням) віком до 45 вважаються військовими другого ешелону і мають щорічно проходити військову підготовку задля збереження і посилення військових навичок; у випадку категоричного небажання державі сплачується встановлена фінансова компенсація

Середовище
--------------------------------------
Середовище, в якому живе українець має бути сприятливим для повноцінного життя:
 • Інфраструктура (транспортна, охорони здоров'я, освітня і т.ін.) - основа розвитку держави і благополуччя громадян
 • Історико-архітектурна спадщина Укоаїни повинна поступово і безупинно відроджуватись з метою зміцнення знання українцями власної історії, відродження національної гідності, збільшення туристичного потенціалу країни
 • Злам тренду сірості і смутності життєвого середовища українців і становлення тренду яскравого, комфортного середовища, що надихає і розвиває
 • Здійснення програми масового озеленення України, контролювання раціонального використання с\г земель (запобігання отруєнню земель, збереження і відтворення родючості), жорсткі санкції за забруднення середовища з боку окремих громадян чи підприємств

Оцінка результатів
--------------------------------------
Першочергові цілі вважаються досягненими, якщо через визначену кількість років будуть досягнуті наступні результати (наприклад):
 • Населення:
  • Від 60 млн. громадян
  • Від 80% україномовних громадян
  • 2 дитини на родину в середньому
 • Економіка:
  • Середньоєвропейський рівень ВВП (ПКС) на душу населення
  • Іноваційна основа економіки
  • Середньоєвропейський рівень доходів громадян
  • Доля сировини в експорті не вище 20%
  • Частка відновлюваної енергії не менше 30%
  • Зменшення енергоспоживання на душу населення на 50%
 • Державне управління:
  • Місце у першій світовій десятці за ефективністю державного управління
  • Місце у першій світовій десятці за прозорістю органів державної влади
  • Місце у першій світовій десятці за автоматизацією процесів державного управління
  • Місце у першій світовій десятці за найнижчою корупцією
 • Охорона здоров'я:
  • Загальнодоступна некомерційна медицина за найвищими світовими стандартами
 • Освіта:
  • Дієві системи середньої, професійно-технічної і вищої освіти, що відповідають перспективним напрямкам розвитку господарства і суспільства
 • Інфраструктура:
  • 3-годинна доступність наземним транспортом будь-якої точки країни з будь-якої іншої точки
  • 80% оновлення громадського транспорту
 • Природне середовище:
  • Безумовний пріоритет здорового життєвого середовища
  • Збільшення лісного покрову в 2 рази
 • Історична спадщина:
  • Масштабні відновлювальні роботи і високий рівень збереженості історичного надбанняБудь ласка, приєднуйтесь до обговорення Маніфесту і поширюйте його серед знайомих!
Рекомендуємо також для ознайомлення:
"Український проект Відродження"