Сторінки

неділя, 2 лютого 2014 р.

Начерки до діяльності майбутнього Уряду.Загальні застереження щодо утворення та діяльності
1. Новий, професійний технократичний уряд має бути утворено на позапартійній основі(без партійних квот, винятково виходячи із професіоналізму кандидата, його бажання та вміння працювати в команді).
2. Уряд призначається на період до проведення виборів Президента(як варіант – нового складу ВРУ) і на цей період має імунітет від відставки. Відставка можлива винятково за власним бажанням або 3\5 голосів від складу ВРУ.
3. Уряд отримує право на заміну голів МДА на основі їх позапартійності та перетворення МДА з де факто політичних органів у політично нейтральні органи, які керуються кар»єрними державними службовцями.
4. Уряд подає до ВРУ план-програму своєї діяльності на поточний рік у якій визначаються основні виклики, які стоять перед Україною, загрози і можливості та загальна ідеологія подолання кризи. Ця план-програма є основою для нормотворчої діяльності ВРУ.
5. Жодне рішення ВРУ та/або указ Президента не можуть бути ухвалені, якщо вони не відповідають програмі і якщо вони попередньо не розглянуті Урядом.
6. Проекти актів ВРУ та Президента, що вносяться Урядом вважаються першочерговими і розглядаються в пріоритетному порядку, протягом не більше 14 днів.
7. Уряд самостійно визначає свою структуру, виходячи із потреб максимальної ефективності і мінімальної витратності.

Основні(першочергові) завдання Уряду
1. Безпека населення та повернення довіри громадян до правоохоронних органів
Реформа міліції, прокуратури(позбавлення її загального нагляду), створення слідчого комітету і порушення справ по факту вбивств, викрадень та підпалів під час кризи грудня-січня 2013-14, запровадження патрулювання міст, створення муніципальної поліції безпеки.
2. Оптимізація бюджетних витрат
Скорочення витрат бюджету на 5%! Скорочення витрат на МВС, ГПУ, ДУС на 20%(оптимізація їх бюджетних установ, витрат не зв»язаних із власними повноваженнями і т.п.), скорочення витрат на дотації з видобутку вугілля.
3. Визначення стратегії розвитку держави на 7-10 років
Ухвалення концептуального стратегічного документу, що визначає місце України в глобальному світі, напрями спеціалізації її економіки, інтегрованість у міжнародні економічні та політичні союзи і т.п. Підпорядкування діяльності державних органів цій стратегії і її реалізація у планових документах галузевих та регіональних стратегіях.
4. Нова державна регіональна політика
Формування спільного українського простору в сферах: економіки, освіти, інформації, інших. Включення регіонів у загальноукраїнський процес стратегічного планування розвитку, впровадження стратегій регіонального розвитку. Перегляд підходів до фінансування регіонального розвитку, перехід від ручного до прогнозованого бюджетного планування та від фінансування об»єктів будівництва до фінансування проектів розвитку.
5. Реформа системи управління регіонального та місцевого рівня(децентралізація)
Прийняття рішення щодо проведення протягом 2014 року усіх підготовчих робіт із створення нової системи АТУ та місцевого самоврядування, ухвалення необхідних для цього законів і проведення в 2015 році виборів ОМС на новій територіальній основі з новими повноваженнями. Громади – фактично отримують нинішній статус міст обласного значення, райони – проміжна ланка для розміщення державних органів та стаціонарної медицини, області – територіальне планування, професійна освіта, обласна інфраструктура.
Позбавлення МДА невластивих функцій виконання делегованих повноважень, перетворення їх на наглядові та координуючі органи. Надання права районним та обласним радам створювати власні виконавчі органи.
Посилення фінансових можливостей бюджету розвитку громад
Запровадження податку на нерухомість у розмірі 1-2 гривні за 1 квадратний метр загальної площі на рік. Ставка встановлюється місцевою радою в цих межах, так само пільги по сплаті податку надає місцева рада. 100% податку зараховується в місцевий бюджет розвитку.
6. Сільське господарство та сільські території.
Перегляд парадигми розвитку сільського господарства України із експртноорієнтованого зернового господарства з низькою доданою вартістю до багатосекторного с\г виробництва, що забезпечує внутрішній ринок усім необхідним набором харчових продуктів та сировиною українську переробну промисловість. Поступове нарощування у складі виробників малих та середніх фермерів, зниження частки агрохолдингів. Перехід на загальну систему оподаткування великих виробників, залишення державної підтримки винятково для фермерів та с/г кооперативів. Створення умов для залучення сільського населення у економічну діяльність поза межами с\г виробництв.
(далі буде)

Немає коментарів:

Дописати коментар