Сторінки

понеділок, 14 листопада 2011 р.

Репресії за український прапор у Донецьку.

Жителі міста скаржаться на утиски з боку влади за національною ознакою
До редакції «Багнета» все більше і більше надходить сигналів про утиски громадян України за національною ознакою на сході країни. Зокрема, як повідомляють нам наші читачі, утискають не тільки фанів донецького «Шахтаря», які у своїх акціях використовують національну символіку, але й пересічних громадян, які хоч яким-то чином висловлюють свою національну ідентичність: мова, політичні погляди, повага до національних символів, історії і т.п.


Як повідомляють жителі Донецька на своїх сторінках в ЖЖ, «за носіння українського прапора в Донецьку тебе можуть обшукати міліціонери і навіть затримати».
З іншого боку, як повідомляють жителі Донецька, місцеві органи самоврядування і правоохоронці, ніяк не реагують на прояв антиукраїнських настроїв.
Ось що пише з цього приводу користувач belovol_zol: «Всією Україною вже відома ситуація з ультрас донецького« Шахтаря », які бойкотують матчі своєї команди через пресингу на них з боку міліції. Ультрас «Шахтаря», треба нагадати, здебільшого дотримуються націоналістичних поглядів, за що їм не раз діставалося від місцевих органів МВС. Ось 14 жовтня, коли місцева міліція буквально під загрозою «проблем» забороняла фанатам приходити на марш УПА. Для зниження активності фанатів було направлено значні зусилля правоохоронцями (приїзди, додому, на роботу, навчання). Ці зусилля можна було направити на реальні справи, але мабуть донецької міліції набагато важливіше бути органом преса патріотичної молоді Донецька, ніж справно виконувати свою присягу ».
«Фанати давно говорять, що на всі їхні заходи приїжджає не один автобус« Беркута », скрізь снують хлопці невизначеною зовнішності з камерами. Видать у орлів екс-міністра МВС Анатолія Могильова, будь стовпотворіння людей викликало побоювання. Тим більше, якщо це патріоти ... Мабуть, на Банковій зрозуміли, що можуть отримати в Донецьку «бендеровцев» на Сході Україні і сказали команду «ФАС». Слідом за патріотами, пішли фанати ...», - говорить belovol_zol.
При цьому, як стверджує користувач, проросійські, укрінофобскіе руху в Донецьку є «у фаворі» - їх ніхто не чіпає, не перевіряє і не карає за відверто антиукраїнські гасла і заклики.
«Цікаво інше: немає ні міліції, ні СБУ з камерами. Цих хлопців, навіть міліція не пресує, тому вони тримають особи відкритими. Створюється враження, що «органам» на них наплювати ... У той час, коли фанати «Шахтаря» залякані. Імперці вільно пересуваються вулицями міста ... Одержаний карт-бланш на формування проросійської частини молоді в Донецьку », - нарікають місцеві націоналісти.
Нагадаємо, раніше про готовність розглядати кожен випадок утиску прав ультрас заявили і в самому «Шахтарі». Як повідомлялося, останнім часом взаємини між фанатами чемпіона України та клубом різко зіпсувалися. Вболівальники «Шахтаря» після того, як критика клубу не була почута, перейшли до більш радикальних методів впливу на керівників команди.
Як повідомлялося, на одній зі своїх акцій фанати «гірників» висловилися проти натуралізації легіонерів, розгорнувши на трибунах «Донбас Арени» банер з написом: «Ні натуралізації».За украинский флаг в Донецке могут обыскать и задержать


 Жители города жалуются на притеснение со стороны властей по национальному признаку
В редакцию «Багнета» все больше и больше поступает сигналов о притеснениях граждан Украины по национальному признаку на востоке страны. В частности, как сообщают нам наши читатели, притесняют не только фанов донецкого «Шахтера», которые в  своих акциях используют национальную символику, но и рядовых граждан, которые хоть коим-то образом выражают свою национальную идентичность: язык, политические взгляды, уважение к национальным символам, истории и т.п.
Как сообщают жители Донецка на своих страничках в ЖЖ, «за ношение украинского флага в Донецке тебя могут обыскать милиционеры и даже задержать».
С другой стороны, как сообщают жители Донецка, местные органы самоуправления и правоохранители, никак не реагируют на проявление антиукраинских настроений.
Вот что пишет по этому поводу пользователь belovol_zol: «Всей Украине уже известна ситуация с ультрас донецкого «Шахтера», которые бойкотируют матчи своей команды из-за прессинга на них со стороны милиции. Ультрас «Шахтера», надо напомнить, в большинстве своем придерживаются националистических взглядов, за что им не раз доставалось от местных органов МВД. Вот 14 октября, когда местная милиция буквально под угрозой «проблем» запрещала фанатам приходить на марш УПА. Для снижения активности фанатов было направлены значительные усилия правоохранителями (приезды, домой, на работу, учебу). Эти усилия можно было направить на реальные дела, но видать донецкой милиции гораздо важнее быть органом пресса патриотической молодежи Донецка, нежели исправно исполнять свою присягу».
«Фанаты давно говорят, что на все их мероприятия приезжает не один автобус «Беркута», везде снуют ребята неопределенной наружности с камерами. Видать у орлов экс-министра МВД Анатолия Могилева, любое столпотворения людей вызывало опасение. Тем более, если это патриоты... Видать, на Банковой поняли, что могут получить в Донецке «бендеровцев» на Востоке Украины и сказали команду «ФАС». Вслед за патриотами, пошли фанаты...», - говорит belovol_zol.
При этом, как утверждает пользователь, пророссийские, укринофобские движения в Донецке являются «в фаворе» - их никто не трогает, не проверяет и не наказывает за откровенно антиукраинские лозунги и призывы.
«Интересно другое: нет ни милиции, ни СБУ с камерами. Этих ребят, даже милиция не прессует, потому они держат лица открытыми. Создается впечатление, что «органам» на них наплевать... В то время, когда фанаты «Шахтера» запуганы. Имперцы свободно передвигаются улицами города... Получен карт-бланш на формирование пророссийской части молодежи в Донецке», - сетуют местные националисты.
Напомним, ранее о готовности рассматривать каждый случай ущемления прав ультрас заявили и в самом «Шахтере». Как сообщалось, в последнее время взаимоотношения между фанатами чемпиона Украины и клубом резко испортились. Болельщики «Шахтера» после того, как критика клуба не была услышана, перешли к более радикальным методам воздействия на руководителей команды.
Как сообщалось, на одной из своих акций фанаты «горняков» высказались против натурализации легионеров, развернув на трибунах «Донбасс Арены» баннер с надписью: «Нет натурализации».


http://www.bagnet.org/news/politics/165346

Немає коментарів:

Дописати коментар