Сторінки

вівторок, 13 вересня 2011 р.

Як нардепи знущаються з пенсіонерів.

 Головні зміни пенсійної реформиМатеріал надано виданням UBR.ua
Як відомо, Президент підписав Закон України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» від 08.07.2011 р. № 3668-VI, якою вносяться зміни, зокрема, до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р . № 1058-IV.Цим законодавчим актом підвищено пенсійний вік для жінок, які отримують пенсію відповідно до загального закону, з 55 до 60 років починаючи з 1 жовтня 2011 року, поступово збільшуючи його на 6 місяців щороку протягом 10 років.Так, право на пенсію за віком мають жінки 1961 року і старше після досягнення ними такого віку:- 55 років - народилися до 30 вересня 1956 включно;- 55 років 6 місяців - народилися з 1 жовтня 1956 по 31 березня 1957;- 56 років - народилися з 1 квітня 1957 по 30 вересня 1957;- 56 років 6 місяців - народилися з 1 жовтня 1957 по 31 березня 1958;- 57 років - народилися з 1 квітня 1958 по 30 вересня 1958;- 57 років 6 місяців - народилися з 1 жовтня 1958 по 31 березня 1959;- 58 років - народилися з 1 квітня 1959 по 30 вересня 1959;- 58 років 6 місяців - народилися з 1 жовтня 1959 по 31 березня 1960;- 59 років - народилися з 1 квітня 1960 по 30 вересня 1960;- 59 років 6 місяців - народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року;- 60 років - народилися з 1 квітня 1961 року по 31 грудня 1961 року.Вік для жінок для отримання державної соціальної допомоги підвищено з 58 до 63 років.Мінімально необхідний страховий стаж для отримання пенсії за віком підвищено з 5 до 15 років.Для новопризначених пенсій підвищено нормативна тривалість страхового стажу для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі для жінок з 20 до 30 років і для чоловіків з 25 до 35 років.Також пропонується перерахування страхових внесків до Накопичувального пенсійного фонду та впровадження обов'язкової накопичувальної системи пенсійного страхування (II рівень пенсійної системи), починаючи з року, в якому буде забезпечена бездефіцитність бюджету Пенсійного фонду.Передбачається ввести II рівень пенсійної системи при таких параметрах:- Учасниками цієї системи будуть особи, яким на дату введення системи виповнилося не більше 35 років;- Розмір страхового внеску на дату впровадження системи встановлюється в розмірі 2% з наступним його щорічним підвищенням на 1% до досягнення 7%.Закон набуде чинності з 1 жовтня 2011 року, крім окремих положень про особливості обчислення заробітку при призначенні пенсії науковому (науково-педагогічному) працівнику та особливостей визначення середньої заробітної плати (доходу) для визначення розміру пенсії.
Докладніше: http://news.mail.ru/inworld/ukraina/politics/6808919/рода предметом, знайденим в Україну.

 

 

Главные изменения пенсионной реформы

Материал предоставлен изданием UBR.ua
Распечатать 14 Сентября 2011, 9:24 Украина зарплаты и пенсии реформа
увеличить
Как известно, Президент подписал Закон Украины «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы» от 08.07.2011 г. № 3668-VI, которым вносятся изменения, в частности, в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» от 09.07.2003 г. № 1058-IV.
Этим законодательным актом повышен пенсионный возраст для женщин, которые получают пенсию согласно общему закону, с 55 до 60 лет начиная с 1 октября 2011 года, постепенно увеличивая его на 6 месяцев каждый год в течение 10 лет.
Так, право на пенсию по возрасту имеют женщины 1961 года и старше после достижения ими такого возраста:
— 55 лет — родившиеся до 30 сентября 1956 года включительно;
— 55 лет 6 месяцев — родившиеся с 1 октября 1956 года по 31 марта 1957;
— 56 лет — родившиеся с 1 апреля 1957 года по 30 сентября 1957;
— 56 лет 6 месяцев — родившиеся с 1 октября 1957 года по 31 марта 1958;
— 57 лет — родившиеся с 1 апреля 1958 года по 30 сентября 1958;
— 57 лет 6 месяцев — родившиеся с 1 октября 1958 года по 31 марта 1959;
— 58 лет — родившиеся с 1 апреля 1959 года по 30 сентября 1959;
— 58 лет 6 месяцев — родившиеся с 1 октября 1959 по 31 марта 1960 года;
— 59 лет — родившиеся с 1 апреля 1960 по 30 сентября 1960 года;
— 59 лет 6 месяцев — родившиеся с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года;
— 60 лет — родившиеся с 1 апреля 1961 года по 31 декабря 1961 года.
Возраст для женщин для получения государственной социальной помощи повышен с 58 до 63 лет.
Минимально необходимый страховой стаж для получения пенсии по возрасту повышен с 5 до 15 лет.
Для вновь назначенных пенсий повышена нормативная продолжительность страхового стажа для назначения пенсии по возрасту в минимальном размере для женщин с 20 до 30 лет и для мужчин с 25 до 35 лет.
Также предлагается перечисление страховых взносов в Накопительный пенсионный фонд и внедрение обязательной накопительной системы пенсионного страхования (II уровень пенсионной системы), начиная с года, в котором будет обеспечена бездефицитность бюджета Пенсионного фонда.
Предполагается ввести II уровень пенсионной системы при таких параметрах:
— участниками этой системы будут лица, которым на дату введения системы исполнилось не более 35 лет;
— размер страхового взноса на дату внедрения системы устанавливается в размере 2% с последующим его ежегодным повышением на 1% до достижения 7%.
Закон вступит в силу с 1 октября 2011 года, кроме отдельных положений об особенностях исчисления заработка при назначении пенсии научному (научно-педагогическому) работнику и особенностей определения средней заработной платы (дохода) для определения размера пенсии.

Подробнее: http://news.mail.ru/inworld/ukraina/politics/6808919/

Немає коментарів:

Дописати коментар