Сторінки

середа, 30 травня 2012 р.

Походження українців-козаків


Досліджувався, по загальноприйнятій методиці, зокрема і територіальний розподіл варіацій Y-хромосоми і мітохондріальної хромосоми і були отримані геногеографіческіе карти такого розподілу. Y-хромосома це хромосома що визначає чоловічу стать, зважаючи на відносно великій мінливості маркери на цій хромосомі використовуються для дослідження її географічної і етнічної варіації, успадковується тільки по чоловічій лінії. Мітохондріальна хромосома - хромосома мітохондрій людської клітини, використовується для таких же аналізів, успадковується тільки по материнській лінії.

    
Даною лабораторією проведені дослідження розподілу генофонду на території Росії та Україні. Опубліковані дані визнані світовим науковим співтовариством.
   
Отримані результати, говорять автори дослідження, дозволили зробити висновок: «За результатами аналізу, вивчені українські популяції по маркерами Y хромосоми належать одному кластеру генетично близьких популяцій, а українці в цілому належать кластеру, що включає майже всіх західних і східних слов'ян».У перекладі на просту мову, це означає, що український етнос однорідний по території всієї України і має плавні і незначні зміни характеристик по всій території, подібний суміжним слов'янським етносам і мало від них відрізняється, що вказує на їх загальну первоісторію. Концентрація основної етноутворюючих генетичної компоненти скрізь в слов'янському регіоні має високу концентрацію на відміну від сусідньої Росії, що можна бачити на представленої карті (див. карту) і не містить в значних кількостях нехарактерних генетичних компонент. Наприклад, таких, як N3 - гаплогрупа (характерний маркер Y-хромосоми) що є ознакою угро-фінського етносу (фіни Фінляндії містять її в середньому до 63%) і D - гаплогрупа є характерною, наприклад, для корінних адигів (Адиги Північного Кавказу містять її в середньому до 75%). Співвідношення основних етноутворюючих компонент на території Україні має кореляцію з суміжними слов'янськими етносами, що вказує на те, що ці компоненти є загальними для всіх вказаних етносів (ці етноси разом існували тривалий час). Співвідношення основних етноутворюючих компонентів і їх концентрація дозволяють український етнос, як порівняти з подібними слов'янськими етносами, так і без проблем відрізнити від інших відмінних етносів саме за цими характеристиками (див. таблицю). 


№п/п
Гаплогрупи, %
Етноси
R1b
R1a
I1a
I1b
J
K+T
G
E3b
Q
N3
R
C
O
Поляки
16,5
56,5
7,0
10,0
0,0
0,0
0,0
3,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Білоруси
10,0
45,0
3,0
25,0
1,5
1,5
0,0
9,0
1,0
3,0
0,0
0,0
0,0
Адиги
1,7
1,7
2,9
4,0
0,0
0,0
75,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Казахи
5,6
3,7
0,0
5,0
10,0
0,0
2,0
0,0
3,0
1,9
7,0
40,0
10,0
Турки
15,0
6,0
0,0
10,0
25,0
3,0
10,0
10,0
0,0
3,0
0,0
0,0
0,0
Фіни
3,5
7,5
28,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
0,5
60,0
0,0
0,0
0,0
Українці
4,0
54,0
2,0
12,0
10,0
2,0
2,0
8,0
2,0
2,0
0,0
0,0
0,0
Спитаєте, чому немає русских?
Відповідь одна, в 20 сторіччі за часів червоного терору проти українців багато українців були змушені а іноді заставляли записуватись русскими. В попередні віки багато хто записувався русскими і племена підкорені вихідцями з Києвської Русі. фіно-угорські племена, що зараз їх нащадки записані як русские. В часи царські багато євреєв записувались також русскими, що продовжилось у часи комуністів, через гоніння на євреєв. Відділити справжніх русских від записанних українцв, або євреєв, або фіно-угрів русскими неможливона данному етапі досліджень, тому такий і результат.

  Етноси турків і казахів є класичними тюркськими етносами мають, як видно з таблиці абсолютно інше співвідношення гаплогрупп та їх склад, при цьому містять не характерні генетичні маркери, не характерні для слов'янських етносів.
    З усього вище сказаного можна зробити однозначний висновок, що мали в історії контакти українського етносу з етносами тюрків і адигів, не привели до якого-небудь значної зміни складу українського (слов'янського) етносу з - за цих контактів, тобто не залишили будь - якого значного кількості нащадків.
   Просто взаємодія етносів ще не означає їх об'єднання і асиміляцію, і подібні висновки необхідно робити на підставі неспростовних фактів, як це прийнято в ційнауці, а не за допомогою абстрактних фантазій нічого спільного з наукою не мають.
   Можна зробити однозначний висновок на підставі опублікованих даних, що українська нація являє собою древній автохтонний слов'янський етнос, споріднений з поляками, білорусами. чистими етносами.
, А інші думки не мають під собою наукового підгрунтя.


 


Порівнявши цю карту з картою запорозького козацьтва, видно що козацький народ що назвався українським і є цей окремий етнос.http://my.mail.ru/community/ukraina-rus/4E3F3385AE147259.html?

Немає коментарів:

Дописати коментар