Сторінки

пʼятниця, 18 травня 2012 р.

68 років геноциду кримсько-татарського народу.

Я не обмовився. саме геноциду. Прийшов час все називати своїми іменами. По спогадах моєї матері, якій тоді було 9 років, їх виводили з хат і вели кудись, всю родину, поки батьки вели бої у складі Червоної Армії, їх родини вели, як на забій. Всі думали, що будуть вбивати. Це і було вбивством, бо фактично багато людей не доїхало до місця призначення, померли по дорозі. Ніхто не рахував скільки тисяч померло. З якої цифри має рахуватись геноцид? Сумне запитання і сумне підтвердження того що він був здійснен силами НКВС СРСР, відомого як і головного виконавця геноциду українців у роки голодоморів. Саме тому біль кримсько-татарського народу така ж близька і для українців, а біль українців по жертвах голодоморів, рідна та болісна для кримських татар...   О.Черненко.В Симферополе отметили 68-летие выселения татар из Крыма (ФОТО, ВИДЕО)  18.05.12 17:27
У Сімферополі відзначили 68-річчя виселення татар з Криму (ФОТО, ВІДЕО) 18.05.12 17:27
Сімферополь, Травень 18 (Новий Регіон - Крим, Андрій Дорофеєв) - Близько 4 тисяч людей взяли сьогодні участь у жалобному мітингу, присвяченому 68-й річниці депортації кримських татар з півострова. Перші особи автономії на акцію не прийшли.Як передає кореспондент «Нового Регіону», за традицією учасники йшли кількома колонами з околиць Сімферополя до площі Леніна. Мітингувальники принесли з собою плакати, на

яких містилися вимоги, які озвучуються на подібних акціях протягом багатьох років: наділити кожного кримського татарина земельною ділянкою, відновити татарську топоніміку, відродити освіту татарською мовою, прийняти закон про відновлення прав депортованих.На відміну від попередніх років, на трибуні мітингу не з'явилися перші особи автономії - прем'єр-міністр Криму Анатолій Могильов перебуває на лікарняному, а спікер Володимир Константинов полетів за кордон. Парламент був представлений віце-спікером Григорієм Іоффе, а Радмін - делегатом курултаю (нелегального національного з'їзду кримських татар) і, за сумісництвом, віце-прем'єром Азізом Абдуллаєвим. Крім того, на акцію з'явився постійний представник президента Віктор Плакида, який оприлюднив звернення глави держави.У той же час, на трибуні було чимало гостей з-за меж автономії. Зокрема, на мітинг приїхали народні депутати-опозиціонери Микола Томенко, Микола Мартиненко та Олесь Доній, а також група зарубіжних правозахисників, серед яких були радянський дисидент Володимир Буковський і Людмила Алексєєва.Лідер меджлісу (нелегального етнічного «парламенту»), нардеп Україні Мустафа Джемілєв в своїй промові нагадав, що 16 травня Верховна Рада не змогла прийняти закон про відновлення прав депортованих. При цьому він особливо відзначив виступ у парламенті глави КПУ Петра Симоненка, який, за його словами, «на всю країну вивергав мерзенні образи на адресу нашого народу».Крім того, Джемільов зазначив, що за минулий рік не відбулося суттєвих змін у розв'язанні земельної проблеми, а з боку держави не зроблено жодного кроку для повернення до Криму татар, ще залишаються в місцях висилки.На мітингу було прийнято три резолюції. Перша стосувалася демаршу Симоненко. В документі під назвою «Про загрозу відродження сталінізму в Україні та захист основ демократії в Україні та світі» говориться, що лідер Компартії відкрито виправдовував депортацію кримських татар, в той час, як в країні все частіше робляться спроби встановлення пам'ятників Сталіну і популяризуються ідеї міжнаціональної ворожнечі У зв'язку з цим, автори документа звернулися до глав іноземних держав із закликом заборонити Симоненка в'їзд на їх територію. Крім того, від силових структур, президента, спікера і прем'єра зажадали висловити офіційну позицію у зв'язку із заявою глави КПУ.Друга резолюція присвячена нововведенням, внесеним недавно в містобудівні правила, і передбачають серйозні санкції за неоформлення і нездачу в експлуатацію особистого житла. Автори резолюції закликали керівництво країни внести поправки в законодавство, що передбачають для кримських татар особливий порядок будівництва та введення в експлуатацію індивідуальних будинків, що виключають витрати.Третя резолюція, в основному, присвячена необхідності проведення Міжнародного форуму з питання відновлення прав кримських татар. Президента, парламент і Кабмін Україні закликали сприяти організації цього заходу в 2012 році.Одна з колон підходить до площі ЛенінаДемонстранти тримали плакати, вже не перший рік з'являються на подібних акціяхУ натовпі було багато порожніх місць, через неї можна було пройти, ні разу не кослувшісь ліктем будь-кого з учасниківНа мітингу було багато червоних прапорів. Це не прапори небудь політсили, а атрибутика татарського телеканалу ATRУ розташованому поруч з площею Леніна супермаркеті за розпорядженням влади закрили алкогольний відділТі ж оголошення розмістили і на холодильниках з пивомОдне з небагатьох нововведень цього року - урни, що стояли по периметру супермаркету, відсунули за кут. Очевидно, щоб ними не скористалися терористи© 2012, «Новий Регіон - Крим»NR2.ru: http://www.nr2.ru/crimea/387393.html

Симферополь, Май 18 (Новый Регион – Крым, Андрей Дорофеев) – Около 4 тысяч человек приняли сегодня участие в траурном митинге, посвященном 68-й годовщине депортации крымских татар с полуострова. Первые лица автономии на акцию не пришли.
Как передает корреспондент «Нового Региона», по традиции участники шли несколькими колоннами с окраин Симферополя к площади Ленина. Митингующие принесли с собой плакаты, на которых содержались требования, которые озвучиваются на подобных акциях в течение многих лет: наделить каждого крымского татарина земельным участком, восстановить татарскую топонимику, возродить образование на татарском языке, принять закон о восстановлении прав депортированных.
В отличие от предыдущих лет, на трибуне митинга не появились первые лица автономии – премьер-министр Крыма Анатолий Могилев пребывает на больничном, а спикер Владимир Константинов улетел за границу. Парламент был представлен вице-спикером Григорием Иоффе, а Совмин – делегатом курултая (нелегального национального съезда крымских татар) и, по совместительству, вице-премьером Азизом Абдуллаевым. Кроме того, на акцию явился постоянный представитель президента Виктор Плакида, зачитавший обращение главы государства.
В то же время, на трибуне было немало гостей из-за пределов автономии. В частности, на митинг приехали народные депутаты-оппозиционеры Николай Томенко, Николай Мартыненко и Олесь Доний, а также группа зарубежных правозащитников, среди которых были советский диссидент Владимир Буковский и Людмила Алексеева.
Лидер меджлиса (нелегального этнического «парламента»), нардеп Украины Мустафа Джемилев в своей речи напомнил, что 16 мая Верховная Рада не смогла принять закон о восстановлении прав депортированных. При этом он особо отметил выступление в парламенте главы КПУ Петра Симоненко, который, по его словам, «на всю страну изрыгал мерзкие оскорбления в адрес нашего народа».
Кроме того, Джемилев отметил, что за прошедший год не произошло существенных изменений в решении земельной проблемы, а со стороны государства не сделано ни одного шага для возвращения в Крым татар, еще остающихся в местах высылки.
На митинге были приняты три резолюции. Первая касалась демарша Симоненко. В документе под названием «Об угрозе возрождения сталинизма в Украине и защите основ демократии в Украине и мире» говорится, что лидер Компартии открыто оправдывал депортацию крымских татар, в то время, как в стране все чаще предпринимаются попытки установки памятников Сталину и популяризируются идеи межнациональной вражды. В связи с этим, авторы документа обратились к главам иностранных государств с призывом запретить Симоненко въезд на их территорию. Кроме того, от силовых структур, президента, спикера и премьера потребовали выразить официальную позицию в связи с заявлением главы КПУ.
Вторая резолюция посвящена нововведениям, внесенным недавно в градостроительные правила, и предусматривающим серьезные санкции за неоформление и несдачу в эксплуатацию личного жилья. Авторы резолюции призвали руководство страны внести поправки в законодательство, предусматривающие для крымских татар особый порядок строительства и введения в эксплуатацию индивидуальных домов, исключающих затраты.
Третья резолюция, в основном, посвящена необходимости проведения Международного форума по вопросу восстановления прав крымских татар. Президента, парламент и Кабмин Украины призвали оказать содействие организации этого мероприятия в 2012 году.
Новый Регион: В Симферополе отметили 68-летие выселения татар из Крыма (ФОТО)
Одна из колонн подходит к площади Ленина
Новый Регион: В Симферополе отметили 68-летие выселения татар из Крыма (ФОТО)
Демонстранты держали плакаты, уже не первый год появляющиеся на подобных акциях
Новый Регион: В Симферополе отметили 68-летие выселения татар из Крыма (ФОТО)
В толпе было много пустых мест, через нее можно было пройти, ни разу не кослувшись локтем кого-либо из участников
Новый Регион: В Симферополе отметили 68-летие выселения татар из Крыма (ФОТО)
На митинге было много красных флагов. Это не знамена какой-либо политсилы, а атрибутика татарского телеканала ATR
Новый Регион: В Симферополе отметили 68-летие выселения татар из Крыма (ФОТО)
В расположенном рядом с площадью Ленина супермаркете по распоряжению властей закрыли алкогольный отдел
Новый Регион: В Симферополе отметили 68-летие выселения татар из Крыма (ФОТО)
Те же объявления разместили и на холодильниках с пивом
Новый Регион: В Симферополе отметили 68-летие выселения татар из Крыма (ФОТО)
Одно из немногих новшеств этого года – урны, стоявшие по периметру супермаркета, отодвинули за угол. Очевидно, чтобы ими не воспользовались террористы
© 2012, «Новый Регион – Крым»
NR2.ru: http://www.nr2.ru/crimea/387393.html

Немає коментарів:

Дописати коментар