Сторінки

четвер, 15 серпня 2013 р.

Що таке Українське Козацтво і українська козацька громада; хто такі українські козаки і хто представляє їхні інтереси?

Анатолій Грива

Що таке Українське Козацтво і українська козацька громада; хто такі українські козаки і хто представляє їхні інтереси?
Українське Козацтво – це споконвічний спосіб самоорганізації та самозахисту українського народу, що базується на Звичаї та Звичаєвому Праві і є джерелом формування сучасної Української державності. Українська козацька громада (община) – територіальне об’єднання людей, що створюється на території їх проживання з метою відновлення діяльності традиційних правових, економічних, соціальних, освітньо-виховних та культурних інститутів козацького самоуправління, збереження і розвитку традиційних для українського козацтва побуту, господарчого устрою, форм землеробства та землекористування, самобутніх традицій культури, а також з метою захисту прав і законних інтересів українського народу.
Громада є частиною цілого українського козацького народу. До складу громади входять українці (козаки і не козаки) та сім’ї. Існуючі козацькі та інші громадські організації, що увійшли до складу громади, забезпечує взаємодію громади з центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, науковими установами, Церквою, військовими комісаріатами, військовими частинами та ін. Українські козаки (українці) живуть у своїх традиційних територіальних громадах, що об’єднані в український козацький народ. Громада представляє і захищає інтереси кожного свого учасника (кожного козака-українця), інтереси громади представляють делеговані громадою представники, а інтереси цілого українського козацького народу – представниками делеговані всіма громадами.
Рубрики для висвітлення новин з життя козацьких громад (подання новин за цими рубриками дозволить показати цілісну картину із життя сучасний українських козаків)
1. Самовизначення українського козацького народу (у силу цього права вільне встановлення свого політичного статусу і вільне здійснення свого економічного, соціального і культурного розвитку).
2. Самоврядування українського козацького народу (в питаннях, що відносяться до їх внутрішніх і місцевих справ, а також шляхів і засобів фінансування їх автономних функцій).
3. Відновлення і зміцнення українським козацьким народом своїх особливих політичних, правових, економічних, соціальних та культурних інститутів, зберігаючи при цьому своє право на повну участь у політичному, економічному, соціальному і культурному житті держави.
4. Українські козаки належать до корінних громад українського козацького народу у відповідності з традиціями і звичаями своїх громад.
5. Український козацький народ дотримується та відроджує свої культурні традиції та звичаї (збереження, захист і розвиток колишніх, нинішніх і майбутніх форм прояву культури, таких, як археологічні та історичні об'єкти, пам'ятки матеріальної культури, малюнки, обряди, технології, образотворче та виконавське мистецтво і література).
6. Український козацький народ дотримується, відправляє, розвиває і передає свої духовні та релігійні традиції, звичаї та обряди; зберігає, охороняє і відвідує без сторонньої присутності свої місця релігійного та культурного значення; користується і розпоряджається своїми обрядовими предметами і ховає на батьківщині останки своїх померлих.
7. Український козацький народ відроджує, використовує, розвиває і передає майбутнім поколінням свою історію, мову, традиції усної творчості, філософію, писемність і літературу, а також дає свої власні назви та імена громадам, місцях і особам, і зберігає їх; творить різноманіття своєї культури і традицій, новітню історію, що має відповідним чином відбиватися в сфері освіти та громадської інформації.
8. Український козацький народ створює і контролює свої системи освіти та навчальні заклади, що забезпечують навчання рідною мовою, таким чином, щоб це відповідало властивим їхній культурі методам викладання та навчання. Особи, що належать до українського козацького народу, особливо діти, отримують державну освіту всіх рівнів і в усіх формах без будь-якої дискримінації.
9. Український козацький народ створює свої власні засоби масової інформації на своїй мові.
10. Український козацький народ бере участь у прийнятті рішень з питань, які зачіпають його права, через своїх представників, що обираються за своїми власними процедурами; відновлює і розвиває свої власні директивні установи.
11. Український козацький народ зберігає і розвиває свої політичні, економічні та соціальні системи або інститути, користується власними засобами, що забезпечують його існування і розвиток; заохочує, розвиває і зберігає свої інституційні структури і свої особливі звичаї, духовність, традиції, процедури, практики, правові системи або звичаї, у відповідності з міжнародними стандартами в галузі прав людини. 12. Український козацький народ самостійно визначає пріоритети і розробляє стратегію свого розвитку; бере участь у розробці та визначенні охороноздоровних, житлових та інших соціально-економічних програм, які його стосуються, і, наскільки це можливо, реалізовує такі програми через свої власні інститути.
13. Український козацький народ розвиває свою традиційну медицину і зберігає свою практику лікування, включаючи збереження найважливіших лікарських рослин, тварин і мінералів.
14. Український козацький народ розвиває підтримує і зміцнює свій особливий духовний зв'язок з традиційно належними йому землями, територіями, водами і морськими прибережними водами, а також іншими ресурсами і несе свою відповідальність за це перед своїми майбутніми поколіннями.
15. Український козацький народ має у власності, використовує, освоює та контролює землі, території та ресурси, якими вони володіють в силу традиційного володіння; зберігає та охороняє навколишнє середовище та продуктивну здатність своїх земель або територій і ресурсів; самостійно визначає пріоритети і розробляє стратегію освоєння або використання своїх земель або територій та інших ресурсів.
16. Український козацький народ зберігає, контролює, охороняє і розвиває свою культурну спадщину, традиційні знання і форми культурного вираження, наукові знання, технології та культуру, насіння, ліки, знання властивостей фауни і флори, традиції усної творчості, літературні твори, малюнки, спорт і традиційні ігри та образотворче та виконавське мистецтво; зберігає, контролює, захищає і розвиває свою інтелектуальну власність на культурну спадщину, традиційні знання і традиційні форми вираження культури.
17. Український козацький народ, розділений міжнародними кордонами, підтримує і розвиває контакти, відносини і співробітництво, в тому числі у зв'язку з діяльністю духовної, культурної, політичної, економічної та соціальної спрямованості, з тими, хто входить до його складу, а також з іншими народами через кордони.

Немає коментарів:

Дописати коментар