Сторінки

пʼятниця, 1 лютого 2013 р.

Граматика Смотрицького - офіційно затверджена для вивчена російської мови Петром 1


ГРАМАТИКА СМОТРИЦЬКОГО, ЦЕ НЕ ПЕРШИЙ ПІДРУЧНИК РОСІЙСЬКОЇ...ДО НЕЇ БУЛИ ВИДАНІ НЕ В РОСІЇ А У ЇЇ ВОРОГІВ ТАКОЖ ВІД УКРАЇНСЬКИХ АВТОРІВ
Якийсь, В.Бондаренко, виявив, що «Перший друкований словник в Росії був виданий у Вільно в 1596 р. під назвою «Лексис, сиріч вислови коротко зібрані і з словенської мови на прості російський діялекту витлумачені». Автор - український вчений-філолог Лаврентій Зизаній ... ».


«Вільно (хороший українське місто - Вільно - В.Б.) в 1596 р. був столицею Великого князівства Литовського, і ще довго їм залишався - аж до 19-го століття, а потім потрапив в «добрі» лапи Росії.

Велике князівство Литовське це був одвічний ворог Московщини, которая-то і самопереіменовалась в Росію, коли ... з'явилася пародія - ординське державне утворення з фіно-угорським населенням і чужим ім'ям ».

Але до цього, так би мовити, «великороси», активно навчалися «рідної мови» по граматиці «словенського» мови ... », який розробили українці-руси Л.Зізаній, П.Беринда і М.Смотрицький».

В цей же час кримський караїм-іудей Петро I зробив граматику українця М.Смотрицького офіційним підручником «російського» мови для навчання грамоті дрімучих Ордин-московитів.

Останні, як відомо, в цей же час слухали церковні псалми українською мовою у виконанні священиків під керівництвом Ф. Прокоповича, «віпісаного» Петром І з Києва.


«Граматика» М. Смотрицького вперше вийшла у світ 1619 р. До середини XVIII ст. була єдиним підручником граматики в Україні, Білорусі та Росії. Книжка мала великий вплив на розвиток мовознавства у всіх слов'янських народів. У комплекті з факсимільним виданням «Граматики» 1619 р. публікується її докладне наукове дослідження. Розрахована на істориків східнослов'янських мов, славістів, істориків вітчизняної науки, зокрема мовознавства, викладачів та аспірантів. Перевод: «Грамматика» М. Смотрицкого впервые вышла в свет в 1619 г. До середины XVIII ст. была единственным учебником грамматики в Украине, Беларуси и России. Книжка имела большое влияние на развитие языкознания во всех славянских народов. В комплекте с факсимильным изданием «Грамматики» 1619 г. публикуется ее подробное научное исследование. Рассчитана на историков восточнославянских языков, славистов, историков отечественной науки, в частности языкознания, преподавателей и аспирантов. Вот так звучали когда-то на украинском языке падежи для грамотных людей :)http://varjag-2007.livejournal.com/1748690.html

Немає коментарів:

Дописати коментар